ผลิตภัณฑ์ไก่สด


เราคำนึงถึงคุณภาพ และความสะอาดของสินค้าเป็นหลัก
โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ก่อนส่งออกสู่ผู้บริโภค และสู่ตลาดโลก

 

 

Raw Material Boneless Leg kirimi Middle Wing Half Cut
     
2 Joint Wing (2JW) Bone in Leg meat Drum Stick (DR)
     
     
Boneless Leg meat (BL) Inner Fillet (FL) Middle Wing
Skinless Boneless Breast meat Tingh Wing Stick