ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเราประกอบด้วยสองตลาดหลักๆ ได้เเก่ ตลาดภายในประเทศ เเละ ตลาดส่งออก
 
ด้านของการส่งออก เราส่งออกสินค้าให้กับคู่ค้าในประเทศ ญี่ปุ่น อังกฤษ เเละประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเป็นหลัก
 
ส่วนของตลาดภายในประเทศ เราขายชิ้นส่วนไก่สด ชิ้นส่วนเครื่องในไก่สด เเละชิ้นส่วนอื่นๆของไก่ที่ไม่สามารถรับประทานได้
 

ผลิตภัณฑ์

เราคำนึงถึงคุณภาพ และความสะอาดของสินค้าเป็นหลัก
โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ก่อนส่งออกสู่ผู้บริโภค และสู่ตลาดโลกอยู่เสมอ
 
 

ผ่านการรับรอง

 

 

รูปภาพ