ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก


เราคำนึงถึงคุณภาพ และความสะอาดของสินค้าเป็นหลัก
โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ก่อนส่งออกสู่ผู้บริโภค และสู่ตลาดโลก

 

:: STEAMED PRODUCT


 Steamed SBB Shredded Steamed SBB Dice 24mm.  Steamed Sbb Strip 10-12mm.
     
 
 Steamed 15mm. dice nat prop Steamed SBB dice 12mm.  
     

 

:: ROASTED PRODUCT


 
Roasted Innerfiller Chunks Frozen Roasted Cut Chicken Roasted SBB 110-130g.
     
 Roasted SBB Strip 10-12mm.  Flash Fried Innerfillet Chunks Yakitori Stick Innerfillet 12g.
     
 
Roasted Leg Meat Chunks Yakitori Stick SBB 100g. Roasted Sweet&Sour Chicken Dices 20mm.
     
Roasted Lemon Curry Chicken Dice 20mm. Roasted SBB Dice 20mm. Salad Roasted Teriyaki Chicken Dices 20mm.
     
Roasted Shoarma Chicken Dices 20mm.   Roasted Piri-Piri Chicken Dices 20mm. Roasted SBB Slice 5mm.
     
 Roasted Whole Innerfillet  Steamed Oven 2 JW  Steamed Oven Wing Stick Aburiyaki
     
   
Roasted SBB Dice 12mm.    
     

 

:: FRIED PRODUCT


Tatsutaage Fried Chicken BL Cut Karaage
     
   
Wafu Karaage    
     

 

:: BREADED PRODUCT


Yawaraka Chicken Koromotsuki Frozen Breaded Shiokoji Raw SBB Cutlet Frozen Breaded BL 180g.
     
 
Karaage NS2 Frozen Shokken Karaage