บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือก้าวหน้า นอกจากนั้น เครือก้าวหน้ายังประกอบธุรกิจหลากหลาย ได้เเก่ โรงเเรมเเละสถานที่จัดเลี้ยง ห้างสรรพสินค้าครบวงจร ธุรกิจอาหารสัตว์ในเครือโภคภัณฑ์ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ เเละโรงไฟฟ้า โดยธุรกิจเหล่านี้ถูกบริหารภายใต้บริษัทต่างๆ ได้เเก่